Avsnitt 45 – Hamstrings del 1

Vi tar upp hamstringsskador och diskuterar mekanismer, prognos och implikationer för den aktive. Avsnittet blev så långt att vi valde att dela upp det, avsnitt 46 kommer en vecka efter 45. I det första avsnittet ligger fokus på Carl Asklings forskning om olika typer av hamstringsskador och deras olika prognos. Dessutom välkomnar vi en ny medlem i podden.

Avsnitt 45 – Hamstrings del 1

Referenser

REKOMMENDERAT

BJSM Podcast – Intervju med Carl Askling

BJSM Podcast – Intervju med Tom Best

REFERENSER

DN – Barn tävlar på piller trots ökad skaderisk

Sports Med. 2012 Mar 1;42(3):209-26. doi: 10.2165/11594800-000000000-00000.
Hamstring strain injuries: factors that lead to injury and re-injury.
Opar DA, Williams MD, Shield AJ.

Best Pract Res Clin Rheumatol. 2007 Apr;21(2):317-31.
Muscle injuries: optimising recovery.
Järvinen TA, Järvinen TL, Kääriäinen M, Aärimaa V, Vaittinen S, Kalimo H, Järvinen M.

Br J Sports Med. 2012 Feb;46(2):86-7. Epub 2011 Dec 14.
High-speed running type or stretching-type of hamstring injuries makes a difference to treatment and prognosis.
Askling CM, Malliaropoulos N, Karlsson J.

Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc. 2010 Dec;18(12):1798-803. Epub 2010 Sep 18.
A new hamstring test to complement the common clinical examination before return to sport after injury.
Askling CM, Nilsson J, Thorstensson A.

Am J Sports Med. 2008 Sep;36(9):1799-804. Epub 2008 Apr 30.
Proximal hamstring strains of stretching type in different sports: injury situations, clinical and magnetic resonance imaging characteristics, and return to sport.
Askling CM, Tengvar M, Saartok T, Thorstensson A.

Am J Sports Med. 2007 Oct;35(10):1716-24. Epub 2007 Jun 13.
Acute first-time hamstring strains during slow-speed stretching: clinical, magnetic resonance imaging, and recovery characteristics.
Askling CM, Tengvar M, Saartok T, Thorstensson A.

Am J Sports Med. 2007 Feb;35(2):197-206. Epub 2006 Dec 14.
Acute first-time hamstring strains during high-speed running: a longitudinal study including clinical and magnetic resonance imaging findings.
Askling CM, Tengvar M, Saartok T, Thorstensson A.

Br J Sports Med. 2006 Jan;40(1):40-4.
Type of acute hamstring strain affects flexibility, strength, and time to return to pre-injury level.
Askling C, Saartok T, Thorstensson A.

Stäng Show Notes